Platform Perkongsian Produk Berkualiti

Terdapat 3 Produk

Pemancar aras

Sebagai pengukuran tahap dan instrumen paparan, pemancar tahap menyediakan pengukuran dan penghantaran yang tepat jumlah, tahap dan berat air, minyak dan tampal berdasarkan lengkung liner tekanan cecair yang berbeza terbentuk pada tahap yang berbeza. Ia terutamanya digunakan untuk pengukuran dan kawalan tahap dalam bidang perindustrian.

Pemancar tekanan

Pemancar tekanan menukar pemboleh ubah tekanan yang ditakskapkan dan diproses oleh transducer kepada isyarat output standard mengikut nisbah tertentu, dan kemudian menghantar kepada instrumen sekunder seperti penunjuk, peranti yang membimbangkan, perakam dan pengawal selia untuk pengukuran, petunjuk dan pelarasan proses.

Pemancar suhu bersepadu

Pemancar suhu bersepadu adalah instrumen yang menukar pemboleh ubah suhu kepada isyarat output standard yang boleh diseragamkan. Ia terutamanya digunakan untuk pengukuran suhu lapangan dan kawalan proses dalam petroleum, industri kimia, logam, sektor kuasa elektrik, dan lain-lain, dan sangat sesuai untuk pengukuran dan sistem kawalan berasaskan komputer. Pemancar suhu juga boleh digunakan dengan menggabungkan dengan instrumen lain.