Platform Perkongsian Produk Berkualiti

Terdapat 1 Produk

Pemancar tekanan

Pemancar tekanan menukar pemboleh ubah tekanan yang dirasakan dan diproses oleh transduser ke isyarat output standard mengikut nisbah tertentu, dan kemudian menghantar ke instrumen sekunder seperti penunjuk, peranti yang membimbangkan, perakam dan pengawal selia untuk pengukuran, petunjuk dan pelarasan proses.